Regulamin katalogu internetowego

Definicje

Katalog - katalog internetowy flamenco.info.pl;
Operator - operator Katalogu;
Użytkownik - osoba korzystająca z Katalogu lub dodająca wpis do zasobów Katalogu;

Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z katalogu jest bezpłatne.
  2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych oraz statystycznych.
  3. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Operatora na zasadach określonych przepisami Ustawy.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz usuwania wpisów niezgodnych z tematyką Katalogu.
  5. Operator nie odpowiada za treści naruszające prawa autorskie osób trzecich dodane przez Użytkowników.
  6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do udostępnianych w Katalogu treści.
  7. Treści objęte uzasadnionymi roszczeniami autorów będą niezwłocznie usuwane z Katalogu, po skutecznym zgłoszeniu roszczenia.
  8. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia i wiedzy Użytkownika.

 

tancerka flamenco

Nowe zgłoszenie

Utwórz swoją wizytówkę flamenco »